⚡️ซื้อการเข้าชมเว็บไซต์

Buy website traffic
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: การเข้าชมที่มากขึ้นสามารถทําให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่งของคุณเพราะสามารถทําให้เว็บไซต์ของคุณดูเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือมากขึ้นสําหรับผู้เข้าชม
Better metrics and data: The more visits your website has, the better your traffic metrics look. Improve your Bounce and Return rates, Engagement, and Session times with SparkTraffic!
Mark
Google Ads ปลอดภัย
Mark
ธรรมชาติ กําลังมองหาการจราจร
Mark
สูงสุด 10 ล้าน
การดูหน้าเว็บต่อวัน
Mark
ฝ่ายบริการลูกค้า 24/7
Mark
รับประกัน ผลลัพธ์
ในกูเกิลอินสตาแกรม
Mark
รับประกันคืนเงิน
Mark
FREE 6000 page views
Mark
มากกว่า 200 ประเทศ
การเข้าชมเว็บไซต์ฟรี
รับการดูหน้าเว็บฟรี 2000 ครั้ง
ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
คําถามที่ 1 จาก 7 ข้อ

เว็บไซต์ของคุณคืออะไร?

บล็อก อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจ ส่วนตัว อื่น
Money back guarantee ซื้อ SEO TrafficOne hour การจราจรฟรี
เราไม่อนุญาตโดเมนระดับ 3 ตัวย่อ adfly หรือบริการที่คล้ายกันสําหรับบัญชีทดลอง
รับประกันราคาต่ําสุด: เราตรงกับราคาใด ๆ !
รับประกันความพึงพอใจ: คืนเงิน 100% ในเจ็ดวันแรกและคุณเก็บปริมาณการใช้งานที่จัดส่งไว้
ไม่มี SparkTraffic
Increase traffic
ด้วย SparkTraffic
Traffic generator
ด้วย SparkTraffic
Traffic generator

How to buy website traffic?
7 Easy Steps

  1. Choose traffic type
    • การจราจรแบบออร์แกนิก
    • การเข้าชมเป้าหมาย
    • การจราจรทางสังคม
  2. Join the member area and start a new project
  3. Set up Devices, Location, Keywords
  4. Get free analytics and recommendations
  5. Try FREE Trial - FREE 6000 page views
  6. Create a project and start getting your traffic in a few minutes
  7. Check statistics in real-time
คําถามที่พบบ่อย
What is website traffic?

Website traffic refers to the number of visitors or users that visit a website. It is a metric that measures the amount of activity on a website and can be tracked using various analytics tools. Website traffic can be organic (visitors who find the website through search engine results), direct (visitors who type the website URL directly into their browser), or referral (visitors who come from other websites through links). It is an important metric for website owners as it helps them understand the popularity and performance of their website.

How buying website traffic helps my business?

Buying website traffic can potentially help your business in several ways:

1. Increased visibility and brand awareness: Buying website visits can drive more visitors to your website, improving your brand's image. This can particularly benefit new businesses or those looking to expand their reach.

2. Improved search engine ranking: A higher website traffic volume may positively impact your search engine ranking. Search engines like Google consider website traffic as a factor in determining the relevance and popularity of a website. Improved ranking can lead to organic traffic growth as well.

3. Increased credibility and trust: A website with a high number of visitors can create a perception of credibility and trustworthiness. When potential customers see that your website has significant traffic, they may be more inclined to trust your brand and engage with your products or services.

What kind of website traffic can I purchase?

There are various types of website traffic that you can purchase, depending on your goals and target audience. Some common types of website traffic that can be purchased include:

1. Organic traffic: This traffic is generated from search engine results when users find your website through relevant search queries. With organic traffic, you can purchase services that improve your organic search rankings and visibility.

2. Social media traffic: This involves purchasing traffic from social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, or LinkedIn. Advertising on these platforms allows you to target specific demographics, interests, or behaviors to drive traffic to your website.

3. Referral traffic: Referral traffic is generated when visitors click links from other websites and are directed to your website. You can purchase referral traffic from advertisement networks or website directories to increase your website's visibility and reach.

4. Mobile traffic: Mobile traffic is generated from mobile devices such as smartphones or tablets. With the growing popularity of mobile browsing, purchasing mobile traffic can help you reach and engage with users on mobile platforms.It is crucial to consider your target audience, marketing goals, and budget when deciding what type of website traffic to purchase. Also, choose reputable traffic providers to ensure quality traffic and avoid unethical practices.

ฉันจะตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างไร?

Utilize web analytics tools like Google Analytics, which provide comprehensive data on your website traffic. You can track metrics such as the number of visitors, their geographical location, referral sources, time spent on your site, bounce rates, and conversion rates. These insights help you evaluate the effectiveness of your purchased traffic and make informed decisions.

สิ่งที่ลูกค้าของเราพูดเกี่ยวกับการซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ที่ SparkTraffic:

Choose The Best Website Traffic Type to Buy

ประเภทการเข้าชมเว็บไซต์หมายถึงหมวดหมู่ต่างๆของผู้เข้าชมที่มาที่เว็บไซต์ หมวดหมู่เหล่านี้สามารถขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการเข้าชมพฤติกรรมของผู้เข้าชมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ นี่คือการเข้าชมเว็บไซต์บางประเภทที่สําคัญที่เรานําเสนอ:

Organic traffic
การจราจรแบบออร์แกนิก

การเข้าชมทั่วไปหมายถึงผู้เข้าชมที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอันเป็นผลมาจากผลการค้นหาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง (ทั่วไป) พวกเขาพบเว็บไซต์ของคุณหลังจากพิมพ์คําค้นหาลงในเครื่องมือค้นหาเช่น Google, Bing, Yahoo จากนั้นคลิกที่ลิงค์เว็บไซต์ของคุณในผลการค้นหา

เริ่มต้นที่ $9.9
ซื้อเลย!
Targeted traffic
การเข้าชมเป้าหมาย

การเข้าชมเป้าหมายหมายถึงผู้เข้าชมที่มาถึงเว็บไซต์ตามพารามิเตอร์การกําหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงที่กําหนดโดยการตั้งค่าโครงการรวมถึงประเทศและเมือง

เริ่มต้นที่ $9.9
ซื้อเลย!
Social traffic
การจราจรทางสังคม

การเข้าชมทางสังคมหมายถึงผู้เข้าชมที่มาที่เว็บไซต์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นี่อาจเป็นผลมาจากการคลิกลิงก์ภายในโพสต์โปรไฟล์ทวีตหรือแม้แต่โฆษณาบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest และอื่น ๆ

เริ่มต้นที่ $9.9
ซื้อเลย!

วิธีเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเสมอที่ได้เห็นการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเติบโตขึ้น ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าชมดั้งเดิมของ SparkTraffic ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเว็บสามารถเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกได้
📈 ปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์
การปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นงานที่ท้าทาย โชคดีที่เครื่องมือการเข้าชมเว็บไซต์ SparkTrafic เป็นผู้ให้บริการการเข้าชมเว็บไซต์ที่ทรงพลังและใช้งานง่ายที่สุดของตลาด ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคุณจะเห็นเมตริกการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณดีขึ้น
🔝 เพิ่มเมตริกการเข้าชมเว็บไซต์
มันจะดีกว่าเสมอที่จะมีอัตราตีกลับที่ต่ํากว่าอัตราผลตอบแทนที่แข่งขันได้เวลาสูงในหน้าและ URL จํานวนมากที่เข้าชมบนเว็บไซต์ของคุณ การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ยังหมายถึงการเพิ่มเมตริกการเข้าชมเว็บไซต์ ปรับปรุงพวกเขาทั้งหมดร่วมกับ SparkTraffic!
Viewing traffic growth on a website
ซื้อการเข้าชมเว็บไซต์
SparkTraffic ให้ราคาต่ําสุดสําหรับปริมาณการค้นหา การซื้อการเข้าชมเว็บไม่เคยมีราคาถูกขนาดนั้นมาก่อน รายการราคาการเข้าชมเว็บไซต์เริ่มต้นที่สูญเสียไปเป็น $ 9.9 ต่อเดือนก่อนที่จะใช้โปรโมชั่นและส่วนลดของเราทําให้เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุด
Session report
💰 ซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ราคาถูก
วิธีที่ถูกที่สุดในการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์คือการซื้อ จํานวนมาก ราคาการเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเราลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของการดูหน้าเว็บทําให้ SparkTraffic เป็นเว็บไซต์ที่ถูกที่สุดในการซื้อการเข้าชมเว็บ
👍 การเข้าชมเว็บที่ดีที่สุด
เมื่อคุณเปรียบเทียบราคาและปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ไม่ต้องสงสัยเลยว่า SparkTraffic เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ อัตราส่วนราคาต่อคุณภาพนั้นไม่มีใครเทียบได้
💡 พรีเมี่ยมจริงมนุษย์เว็บการจราจร
When you purchase our Premium website visits, then all the traffic we provide comes from real humans with unique IP addresses. It is an excellent option for buying real quality converting website traffic.
📊 รับประกันการเข้าชมเว็บไซต์
เมื่อซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเรารับประกันว่าคุณจะเห็นการเข้าชมที่ซื้อทั้งหมดใน Google Analytics ซึ่งเป็นตัวนับการเข้าชมเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดในตลาด
💁 การเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ํากัน
สมัครสมาชิกผู้เยี่ยมชมเป้าหมายรายเดือนและรับการเข้าชมหลายพันครั้งต่อวัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของโครงการของคุณ SparkTraffic สามารถทําให้การเข้าชมเว็บไซต์ของคุณแต่ละครั้งไม่ซ้ํากัน
Event Report
ติดตามการเข้าชมเว็บไซต์ด้วย Google Analytics
📉 การเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics

เรารับประกันว่าการเข้าชมเว็บไซต์ที่ซื้อทั้งหมดจะสามารถติดตามได้ทั้งหมดใน Google Analytics ซึ่งเป็นตัวนับการเข้าชมเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้มากที่สุด
ติดตามการเข้าชมในรายงานสถิติแบบเรียลไทม์และตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมสําหรับหน้าใดหน้าหนึ่ง เลือกจากแหล่งการเข้าชมแบบออร์แกนิก โซเชียล การอ้างอิง และการเข้าชมโดยตรงสําหรับการเข้าชมเว็บที่คุณซื้อ

Google Analytics website traffic

How To Buy Website Traffic in 2024?

ขั้นตอนที่ 1: กําหนดเป้าหมายการเข้าชมเว็บ
ขั้นตอนแรกคือการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณและที่สําคัญที่สุดคือตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ คิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณหวังว่าจะประสบความสําเร็จด้วยการเข้าชมเพิ่มเติมและแสดงภาพว่าผู้เข้าชมในอุดมคติของคุณจะเป็นใคร คําหลักที่พวกเขาอาจใช้เพื่อค้นหาธุรกิจของคุณในการเข้าชมทั่วไปหน้าโซเชียลมีเดียที่พวกเขาอาจใช้สําหรับการเข้าชมทางสังคมและจํานวนคําหลักที่จะมาจากแหล่งที่มาของการเข้าชมโดยตรง
ข้อมูลนี้จะช่วยคุณเลือกแหล่งที่มาและประเภทของการเข้าชมที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้ยังจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดงบประมาณสําหรับแคมเปญของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: การจัดทํางบประมาณการซื้อการเข้าชม
งบประมาณสําหรับการซื้อการเข้าชมเว็บไซต์อาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการกําหนดเป้าหมายที่คุณเลือก งบประมาณรายเดือน $ 100 - $ 1000 อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้น
โดยทั่วไปยิ่งคุณภาพของการเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณกําลังมองหามากเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การกําหนดเป้าหมายเมืองใดเมืองหนึ่งอาจเพิ่มต้นทุนเพิ่มการเข้าชมด้วยกิจกรรมพิเศษและคุณสมบัติเพิ่มเติมมีส่วนช่วยในการติดป้ายราคา
อย่างไรก็ตามการวัดผลลัพธ์และค่อยๆเพิ่มงบประมาณจะเป็นประโยชน์ เพิ่มงบประมาณของคุณหากการเข้าชมการซื้อของคุณนําไปสู่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นรายงานการเข้าชมที่ดีขึ้นและตําแหน่งเครื่องมือค้นหาที่ดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: การซื้อและตั้งค่าโครงการการจราจร
วิธีที่สะดวกที่สุดในการซื้อการเข้าชมเว็บไซต์คือการตั้งค่าการสมัครสมาชิกรายเดือน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเข้าชมจะไม่หยุดมาและคุณสามารถแก้ไขรายงานการเข้าชมเว็บไซต์รายเดือนเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการเพิ่มปริมาณการเข้าชมหรือไม่
SparkTraffic เป็นซัพพลายเออร์การเข้าชมเว็บไซต์ชั้นนําที่มีหนึ่งในพื้นที่สมาชิกที่สะดวกที่สุดในตลาด เราได้ใช้เวลาหลายพันชั่วโมงกับผู้เชี่ยวชาญด้าน UX เพื่อประหยัดทุกนาทีที่เป็นไปได้ของเวลาที่คุณใช้ในการจัดการโครงการการเข้าชมเว็บไซต์
เริ่มต้นด้วยการซื้อเครดิตการเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้นเครดิตสามารถใช้เพื่อสร้างและต่ออายุโครงการการจราจร ระบบเครดิตให้ความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการและความปลอดภัยเพื่อให้การรับส่งข้อมูลของคุณไหลโดยไม่หยุดชะงัก
⚡️ รับการเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ
คุณสามารถรับการเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ ได้แม้จะใช้โครงการฟรีของเรา คุณกําลังมองหาวิธีสร้างการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณฟรีหรือไม่? ตรวจสอบโครงการการจราจรฟรีของเรา
blog traffic
การเข้าชมบล็อก
เพิ่มการเข้าชมบล็อกของคุณด้วยการเพิ่มจาก SparkTraffic รับผู้เข้าชมบล็อกออนไลน์ของคุณหลายล้านคนภายในไม่กี่วัน การซื้อการเข้าชมบล็อกไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน
E-commerce traffic
ปริมาณการใช้งานอีคอมเมิร์ซ
รับการดูหน้าเว็บใหม่หลายพันครั้งเพื่อปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ เราไม่ได้ทํางานกับลิงค์พันธมิตร แต่คุณสามารถใช้ร้านค้าออนไลน์ของคุณกับเรา
Free traffic
การจราจรฟรี
วิธีรับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณนับล้าน ง่าย! ลงทะเบียน ทําการซื้อ และสร้างโครงการการเข้าชมเว็บไซต์ เปิด Google Analytics และเห็นรายงานการเข้าชมของคุณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่นาที
Paid traffic
การเข้าชมแบบชําระเงิน
กําหนดวงเงินงบประมาณรายวันและยอดรวมสําหรับโครงการการเข้าชมเว็บไซต์แบบชําระเงินของคุณ ยิ่งคุณตั้งค่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลในโครงการของคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับการเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น
ความปลอดภัย &รับประกัน
เครื่องมือสร้างการเข้าชมเว็บไซต์ที่ทันสมัยที่สุด
ปลอดภัยสําหรับ google-โฆษณารูปภาพ
ปลอดภัยสําหรับโฆษณา Google
รับประกันผลลัพธ์ใน Google การวิเคราะห์ภาพถ่าย
รับประกันผลลัพธ์ใน Google Analytics
ท้องถิ่นเว็บการจราจรภาพ
เมือง
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์
เป้าหมายอินทรีย์การจราจรภาพ
การจราจรที่ดูเป็นธรรมชาติ
เงินกลับ- รับประกัน- ภาพ
รับประกันคืนเงิน
24/7-บริการลูกค้า-ภาพถ่าย
24/7
บริการลูกค้า
ภาษากําหนดเป้าหมายการจราจรภาพ
การกําหนดภาษาเป้าหมาย
เครื่องกําเนิดการจราจรอัตโนมัติฟรีที่ดีที่สุดในโลก

ไม่ต้องใช้บัตรและการเข้าชมจะปรากฏใน Google Analytics ของคุณภายในเวลาไม่ถึง 20 นาที

รอประมาณ 10-20 นาทีและตรวจสอบ Google Analytics ของคุณ คุณควรเห็นการจราจรใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคา
แผนการกําหนดราคาการเข้าชมเว็บไซต์

ซื้อการเข้าชมเว็บไซต์ ในราคาต่ําสุดของตลาดต่อการเข้าชม ราคาจะแสดงต่อเว็บไซต์ หากคุณมีหลายเว็บไซต์โปรดซื้อแผนสําหรับแต่ละเว็บไซต์ เราให้ส่วนลดสูงสุด 40% ขึ้นอยู่กับจํานวนแผนที่คุณต้องการซื้อ

100 000 การดูหน้าเว็บ
Nano traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 6,000 ครั้ง
นาโน

Nano เป็นแพ็คเกจการจราจรขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันการทํางานจํากัด

FREE
$199
$399
รับการเข้าชมฟรี
Mini traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 60,000 ครั้ง
มินิ

แพ็คเกจขนาดเล็กพร้อมคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่

from $5.96
$199
$399
ซื้อการเข้าชม
ไม่มีความสุขในช่วง 7 วันแรก?
เราคืนเงินที่ชําระแล้ว!
Medium traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 300,000 ครั้ง
ปานกลาง

ปริมาณการเข้าชมที่ดีในราคาที่เหมาะสม

from $17.96
$199
$399
ซื้อการเข้าชม
ไม่มีความสุขในช่วง 7 วันแรก?
เราคืนเงินที่ชําระแล้ว!
Lage traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 600,000 ครั้ง
ใหญ่

คุณสมบัติขั้นสูงที่มีปริมาณการเข้าชมที่ดี

from $35.96
$199
$399
ซื้อการเข้าชม
ไม่มีความสุขในช่วง 7 วันแรก?
เราคืนเงินที่ชําระแล้ว!
Ultimate traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 1,000,000 ครั้ง
สุดท้าย

คุณสมบัติทั้งหมดที่มีปริมาณการเข้าชมขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

from $59.96
$199
$399
ซื้อการเข้าชม
ไม่มีความสุขในช่วง 7 วันแรก?
เราคืนเงินที่ชําระแล้ว!
Max traffic volume
การดูหน้าเว็บสูงสุด 10,000,000 ครั้ง
สูง สุด

คุณสมบัติทั้งหมดที่มีปริมาณการเข้าชมขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ

from $699.96
$199
$399
ซื้อการเข้าชม
ไม่มีความสุขในช่วง 7 วันแรก?
เราคืนเงินที่ชําระแล้ว!
Max pulse traffic volume
10 000 000+ การดูหน้าเว็บ
สูงสุด+

ติดต่อเราเกี่ยวกับ 10M + แพคเกจการจราจร

Contact Us
$199
$399
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    การดูหน้าเว็บสูงสุด 6,000 ครั้งทุกเดือน
  • ตรวจ
    2 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 30 วินาทีต่อหน้า
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    Up to 60 000 page views every month
  • ตรวจ
    3 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    Up to 300 000 page views every month
  • ตรวจ
    3 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    Up to  600 000 page views every month
  • ตรวจ
    3 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
  • ตรวจ
    เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    Up to 1 000 000 page views every month
  • ตรวจ
    11 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
  • ตรวจ
    เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    การดูหน้าเว็บสูงสุด 10,000,000 ครั้งทุกเดือน
  • ตรวจ
    11 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
  • ตรวจ
    เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
สิ่งที่รวม
  • ตรวจ
    Up to 10 000 000+ page views every month
  • ตรวจ
    11 หน้าต่อการเข้าชม
  • ตรวจ
    สูงสุด 5 นาทีต่อหน้า
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจราจรทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ตรวจ
    การเปลี่ยนแปลงปริมาณการเข้าชมในแต่ละวันของสัปดาห์
  • ตรวจ
    เชื่อมต่อ RSS หรือแผนผังไซต์ของคุณ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
  • ตรวจ
    การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของเมือง
SEO-การจราจรภาพถ่าย
การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก
Social media photo
การเข้าชมเว็บไซต์โซเชียล
UX design photo
การเข้าชมเว็บไซต์อ้างอิง
ขึ้นภาพ
การเข้าชมเว็บไซต์โดยตรง
seo-url-รูปภาพ
แคมเปญ UTM
Bitly logo
กางเกงขาสั้นเช่น bit.ly, cutt.ly
Geo targeting
การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์ของประเทศ
IP address logo
ที่อยู่ IP ที่อยู่อาศัยที่ไม่ซ้ํากัน
ภาพถ่ายเวลา
เวลาเซสชันแบบสุ่ม
Time out logo
เข้าชมได้นานถึง 5 นาทีในทุกๆ หน้า
Bounce rate logo
การควบคุมอัตราตีกลับ
Cache logo
ลดภาระและแบนด์วิดท์ของเซิร์ฟเวอร์
พร้อมแคชออก
ค้นพบเพิ่มเติม
คําถามที่พบบ่อย
ฉันสามารถแบ่งการเข้าชมที่ซื้อระหว่างหลายเว็บไซต์ได้หรือไม่
Plus photo

ใช่ SparkTraffic ช่วยให้คุณสามารถแบ่งการเข้าชมที่ซื้อในหลายเว็บไซต์ได้ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณมีที่พักออนไลน์หลายแห่งและต้องการกระจายการเข้าชมตามนั้น

ฉันสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการกําหนดเป้าหมายหลังจากซื้อการเข้าชมได้หรือไม่
Plus photo

คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกการกําหนดเป้าหมายได้แม้หลังจากซื้อการเข้าชมแล้ว อย่างไรก็ตามขอแนะนําให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสําหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อ จํากัด หรือข้อ จํากัด ใด ๆ

มีการรับประกันหรือการคืนเงินหรือไม่หากฉันไม่พอใจกับการเข้าชม?
Plus photo

SparkTraffic อาจเสนอการรับประกันหรือการคืนเงินในบางกรณี ขอแนะนําให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสําหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับกรณี

มีข้อจํากัดเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมที่ฉันสามารถซื้อได้หรือไม่
Plus photo

โดยทั่วไปเรามีตัวเลือกสําหรับการซื้อปริมาณการเข้าชมที่แตกต่างกันตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตามอาจมีข้อ จํากัด หรือคําแนะนําบางอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นความจุของเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือการกระจายการเข้าชม

การซื้อการเข้าชมหมายความว่าอย่างไร
Plus photo

การซื้อการเข้าชมหมายถึง - การซื้อการเข้าชมเว็บไซต์เฉพาะ สิ่งนี้ทําผ่านลิงก์ผู้สนับสนุนการโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิกและเครือข่ายโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมที่มาที่ไซต์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่กําหนดเป้าหมายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยกําหนดเป้าหมายด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจหรือพฤติกรรมทางออนไลน์

การเข้าชมจาก SparkTraffic จะโต้ตอบกับเว็บไซต์ของฉันเช่นการคลิกลิงก์หรือทําการซื้อหรือไม่
Plus photo

แม้ว่าผู้เยี่ยมชม SparkTraffic จะเป็นคนจริง แต่ระดับการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณจะแตกต่างกันไป ผู้เข้าชมบางคนอาจคลิกลิงก์ แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าไม่สามารถรับประกันการมีส่วนร่วมในระดับสูงได้เช่นการซื้อ

SparkTraffic ยอมรับวิธีการชําระเงินแบบใด?
Plus photo

SparkTraffic ยอมรับวิธีการชําระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต PayPal Crypto การโอนเงินผ่านธนาคารและเกตเวย์การชําระเงินออนไลน์ยอดนิยมอื่น ๆ

การซื้อการเข้าชมเว็บไซต์จาก SparkTraffic เหมาะสําหรับเว็บไซต์ทุกประเภทหรือไม่
Plus photo

SparkTraffic รองรับเว็บไซต์ที่หลากหลายรวมถึงบล็อกไซต์อีคอมเมิร์ซไซต์ข้อมูลและอื่น ๆ อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องประเมินความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของเว็บไซต์ของคุณเพื่อพิจารณาว่าการเข้าชมการซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมของคุณหรือไม่

คุณสามารถรับประกันยอดขายหรือ Conversion ที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่?
Plus photo

แม้ว่า SparkTraffic จะช่วยเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ได้ แต่เราไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ยอดขายหรือ Conversion ได้ ประสิทธิภาพของการเข้าชมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณประสบการณ์ผู้ใช้และความน่าสนใจของข้อเสนอของคุณ

ตรวจสอบคําถามที่พบบ่อยหลักของเรา สําหรับคําถามเพิ่มเติม
Countries Supported

หากคุณไม่พบประเทศที่คุณต้องการในรายการโปรดติดต่อเราที่ [email protected] และเราจะพยายามหาทางออก เราสามารถทําเกือบทุกประเทศในโลก แต่เราอาจต้องการราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยสําหรับการเข้าชมหากประเทศนั้นไม่อยู่ในรายการ

ธงของประเทศภาพถ่าย
รับการดูหน้าเว็บฟรี 2000 ครั้ง
ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เริ่มโครงการฟรีตอนนี้
ขอบคุณ! การส่งของคุณได้รับแล้ว!
อ๊ะ! มีบางอย่างผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม