นโยบายการจัดส่ง

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานบริการนี้ ("สิทธิ์การใช้งาน") อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ SparkTraffic เมื่อใช้ SparkTraffic คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดของใบอนุญาตนี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้อย่าซื้อบริการ

1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนที่ sparktraffic.com สามารถซื้อบริการออนไลน์โดยใช้วิธีการชําระเงินของลูกค้าที่มีอยู่ลูกค้าสามารถดูวิธีการชําระเงินที่มีให้ในประเทศของตนในหน้าการชําระเงินก่อนเริ่มกระบวนการชําระเงิน
2. เมื่อลูกค้าเสร็จสิ้นกระบวนการชําระเงินบัญชีจะได้รับเครดิตที่สามารถใช้ในการสร้างโครงการใหม่หรือต่ออายุโครงการเก่าได้
3. เครดิตสามารถใช้ได้ทุกเวลาในอนาคตและไม่มีวันหมดอายุ
4. การซื้อจะถือว่าจัดส่งเต็มจํานวนเมื่อบัญชีของลูกค้าได้รับเครดิตแล้ว
5. เครดิตที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้าสามารถคืนเงินได้ลูกค้าสามารถเริ่มกระบวนการคืนเงินได้โดยส่งหมายเลขอ้างอิงการชําระเงินไปที่อีเมล [email protected]